27 lutego odbędzie się pierwsze Grudziądzkie Forum NGO. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jakub Wygnański, socjolog i współtwórca idei organizacji pozarządowych w Polsce. Zaplanowano także część poświęconą pozyskiwaniu środków na cele społeczne z różnych źródeł, w tym marszałkowskich.

- To często od pasjonatów czy działaczy społecznych płyną innowacje i nietuzinkowe działania, wykraczające poza przyjęte powszechnie schematy. Dlatego pierwsze Forum NGO które organizujemy, poświęcone jest tematowi innowacji społecznych i potencjałowi, jaki drzemie właśnie w organizacjach pozarządowych – podkreśla Prezydent Maciej Glamowski.

Grudziądzkie Forum NGO odbędzie się w Spichlerzu 57. Start zaplanowany jest na 15.00. Spotkanie to ma posłużyć integracji lokalnych organizacji, ale także pokazać, że niejednokrotnie głos i działanie osób zaangażowanych społecznie, pasjonatów zmienia własne podwórko. Wydarzenie związane jest z obchodzonym 27 lutego Światowym Dniem Organizacji Pozarządowych.

– W naszym mieście jest tak wiele, bo blisko 200 stowarzyszeń, fundacji i organizacji skupiających się na pomaganiu. Otwieramy więc przestrzeń do debaty społecznej, skupionej na ludziach, którzy swoje życie poświęcają zarówno pasji, jak i pomaganiu drugiemu człowiekowi. Chcemy wsłuchiwać się w Wasz głos i zrozumieć Wasze potrzeby. To wszystko jest zbieżne z ideą Spichlerza 57, który uruchomiliśmy z myślą o Was – mówi Ewa Niewiadomska-Roman Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych ustanowiono, by zainspirować ludzi do aktywnego angażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. NGO dzielą się tego dnia swoją wiedzą i doświadczeniami. Edukują innych o swoim wpływie na otaczającą rzeczywistość.

Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nimi. Tej idei poświęcone jest forum.

Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.