Urząd Miejski w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.spichlerz57.pl.
Data publikacji strony internetowej: 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
Data ostatniego przeglądu deklaracji:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie, w których opisu alternatywnego zabrakło; w materiałach tego typu publikowanych na platformie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Grudziądzu.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, mailowo – sekretariat@um.grudziadz.pl lub telefonicznie +48564510200.
W zgłoszeniu podaj:
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dostępny jest pod tym linkiem: http://bip.grudziadz.pl/strony/22736.dhtml

Osoby niesłyszące z Grudziądza mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego podczas załatwiania formalności urzędowych w Ratuszu oraz w innych instytucjach miejskich.

Z usług tłumacza można skorzystać osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 lub on-line – za pośrednictwem komunikatora Skype – nazwa: Tłumacz Języka Migowego UM Grudziądz.

Tłumacz migowy jest do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30, we wtorek od 7:30 do 17.00 i w piątek od 7.00 do13.30.

Osoba głucha, która chce skorzystać z pomocy, powinna przed spotkaniem napisać sms na numer telefonu 885 887 045, bądź maila na adres tlumaczjezykamigowego@um.grudziadz.pl, w celu ustalenia terminu.

W sprawach nagłych można kontaktować się z tłumaczem przez Skype (Tłumacz Języka Migowego UM Grudziądz).
Informacje dodatkowe
Strona www.spichlerz57.pl została zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu,
całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.