JAK BUDYNEK SPICHLERZA
ZMIENIAŁ SIĘ PRZEZ LATA

Unikalna i zachwycająca panorama Grudziądza od strony Wisły swój urok zawdzięcza zespołowi średniowiecznych spichlerzy. Dawniej pełniące funkcję magazynów zbożowych, dzisiaj wypełniają się życiem i pomysłami mieszkańców.

Budynek przy ul. Spichrzowej 57 od początku nieco odbiegał wyglądem od sąsiadujących budynków. Początkowo był niewielkim, dwukondygnacyjnym spichlerzem ze stromym dachem. Z dawnych czasów zachowała się jedynie ceglana piwnica. Znany nam dzisiaj obiekt powstał na fundamencie spichlerza. Kamienica czynszowa, w której się znajdujemy, powstała najprawdopodobniej na początku XX wieku. Historycznie elewacja zarówno od strony Wisły, jak i od strony ul. Spichrzowej miała bogaty wystrój w stylu klasycystycznym. Kondygnacje podzielone były gzymsami, poszczególne okna posiadały opaski – niektóre dodatkowo zwieńczone naczółkami. Parter elewacji frontowej posiadał boniowanie a strefy podokienne rozczłonkowane były płycinami. Dzisiaj widzimy odtworzoną klasycystyczną elewację spichlerza.

Kilka lat po budowie tynki zaczęły się niszczyć, o czym świadczą fotografie z lat 1910 i 1915. W drugiej połowie XX wieku usunięto prawie cały detal architektoniczny i położono nowy tynk. Wtedy rozebrano również pralnię, która znajdowała się w północnym narożu.

Na przełomie XIX i XX wieku w budynku wymieniono większość okien. W 2001 roku wyremontowano taras, który zyskał żelbetowy fundament. W 2004 roku opracowana została dokumentacja historyczno-konserwatorska obejmująca cały zespół grudziądzkich spichlerzy. Od tego czasu stan budynku z każdym rokiem się pogarszał. W 2020 r. rozpoczęły się intensywne działania, by ocalić obiekt i nadać mu nową funkcję – Centrum Aktywizacji Społecznej, dedykowane organizacjom pozarządowym.

Unikalna i zachwycająca panorama Grudziądza od strony Wisły swój urok zawdzięcza zespołowi średniowiecznych spichlerzy. Dawniej pełniące funkcję magazynów zbożowych, dzisiaj wypełniają się życiem i pomysłami mieszkańców.

Budynek przy ul. Spichrzowej 57 od początku nieco odbiegał wyglądem od sąsiadujących budynków. Początkowo był niewielkim, dwukondygnacyjnym spichlerzem ze stromym dachem. Z dawnych czasów zachowała się jedynie ceglana piwnica. Znany nam dzisiaj obiekt powstał na fundamencie spichlerza. Kamienica czynszowa, w której się znajdujemy, powstała najprawdopodobniej na początku XX wieku. Historycznie elewacja zarówno od strony Wisły, jak i od strony ul. Spichrzowej miała bogaty wystrój w stylu klasycystycznym. Kondygnacje podzielone były gzymsami, poszczególne okna posiadały opaski – niektóre dodatkowo zwieńczone naczółkami. Parter elewacji frontowej posiadał boniowanie a strefy podokienne rozczłonkowane były płycinami. Dzisiaj widzimy odtworzoną klasycystyczną elewację spichlerza.

Kilka lat po budowie tynki zaczęły się niszczyć, o czym świadczą fotografie z lat 1910 i 1915. W drugiej połowie XX wieku usunięto prawie cały detal architektoniczny i położono nowy tynk. Wtedy rozebrano również pralnię, która znajdowała się w północnym narożu.

Na przełomie XIX i XX wieku w budynku wymieniono większość okien. W 2001 roku wyremontowano taras, który zyskał żelbetowy fundament. W 2004 roku opracowana została dokumentacja historyczno-konserwatorska obejmująca cały zespół grudziądzkich spichlerzy. Od tego czasu stan budynku z każdym rokiem się pogarszał. W 2020 r. rozpoczęły się intensywne działania, by ocalić obiekt i nadać mu nową funkcję – Centrum Aktywizacji Społecznej, dedykowane organizacjom pozarządowym.

Przestrzeń do dyspozycji

Budynek składa się z czterech kondygnacji.
Na każdym z nich jest przestrzeń dostępna dla Ciebie.