Podczas uroczystości zorganizowanej w Teatrze poznaliśmy tegorocznych nominowanych w konkursie Wolontariusz Roku 2023. Wolontariuszką Roku 2023 została Kazimiera Dana, Młodzieżowym Wolontariuszem Roku Maria Maksim, Dziecięcym Wolontariuszem Roku Jan Konieczny, a Kołem Wolontariatu Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Nagrody wręczył Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Krystyna Nowak.

Grudziądzkie organizacje i instytucje zgłosiły 27 osób i 6 Kół Wolontariuszy. To pierwsza edycja, w której nagradzane są trzy osoby z każdej kategorii oraz Koło Wolontariuszy. Dodatkowe wyróżnienia wolontariuszom z naszego miasta przyznał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański oraz Senator RP Ryszard Bober. Oto nominowani i laureaci:

Laureaci:
Dziecięcy Wolontariusz Roku

 • Pola Schreiber – Szkoła Podstawowa nr 1
 • Bartosz Tokarski – Szkoła Podstawowa nr 7 (zgłoszony przez Bank Żywności w Grudziądzu)
 • Joanna Brodowska – Szkoła Podstawowa nr 18
 • Jan Konieczny – Szkoła Podstawowa nr 21

Młodzieżowy Wolontariusz Roku

 • Maria Maksim – Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych
 • Daniela Nadworna – II Liceum Ogólnokształcące
 • Martyna Koczur –V Liceum Ogólnokształcące (zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej)
 • Alicja Walczak – Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
 • Zuzanna Kensbock – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 • Michalina Radacka – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (zgłoszona przez
  Szkołę Podstawową nr 13 i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
  i Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Latarnia”)
 • Paweł Sosik – Zespół Szkół Mechanicznych
 • Wiktor Potulski – Zespół Szkół Rolniczych

Wolontariusz Roku

 • Wioleta Nawrocka – Szkoła Podstawowa nr 3
 • Danuta Cieśla-Morańska – Zespół Szkół Ogólnokształcących
 • Aleksandra Szymczyk – Centrum Kultury Teatr
 • Urszula Janowska – Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
 • Agnieszka Chochliuk – Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego
 • Marta Miśkowicz – Fundacja Czarny Koń
 • Paulina Bonisławska – Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło
 • Mariusz Janowski – Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” w Grudziądzu
 • Leszek Pawlikowski – Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
 • Adam Marczuk – Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Grudziądzu
 • Bernadeta Rezmer – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu
 • Kazimiera Dana – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
  im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
 • Mariusz Żebrowski – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Grudziądzu
 • Małgorzata Betlejewska – Stowarzyszenie „Wiosna"
 • Robert Minda – Stowarzyszenie „ZNAK – Zrozumienie, Nauka, Akceptacja, Kontakt”

Koło Wolontariuszy Roku

 • Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 – opiekun Katarzyna
  Ziółkowska
 • Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 9 – opiekunowie: Bogusława
  Czołpińska i Monika Cichosz
 • Koło „Wielkie małe serducha” przy Szkole Podstawowej nr 15 – opiekun Regina
  Dubilis-Krużyńska
 • Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – opiekun
  Danuta Cieśla-Morańska
 • Koło „Wolontariusze to my” przy Zespole Szkół Rolniczych – opiekunowie: Mariola
  Kaczmarek-Brzozowska, Paweł Mańka, Natalia Połubiak
 • Koło PTTK Nr 88 Klub Miłośników Nordic Walking „Patyczaki” – opiekun Edyta
  Ogonowska

Laureaci konkursu
Dziecięcy Wolontariusz Roku

 • I miejsce – Jan Konieczny (uczeń Szkoły Podstawowej nr 21)
 • II miejsce – Pola Schreiber (uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 )
 • III miejsce – Joanna Brodowska (uczennica Szkoły Podstawowej nr 18)

Młodzieżowy Wolontariusz Roku:

 • I miejsce – Maria Maksim (uczennica Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych)
 • II miejsce – Michalina Radacka (uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 13 i Stowarzyszenie
  „Latarnia”)
 • III miejsce – Zuzanna Kensbock (uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich)

Koło Wolontariuszy Roku:

 • I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
 • II miejsce – Koło PTTK Nr 88 Klub Miłośników Nordic Walking „Patyczaki”
 • III miejsce – Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 4

 

Wyróżnienia (osoby, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów w danej
kategorii):

 • nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
  – wyróżnienie w kategorii Dziecięcy Wolontariusz Roku – Bartosz Tokarski (uczeń
  Szkoły Podstawowej nr 7, zgłoszony przez Bank Żywności w Grudziądzu)
 • nagroda Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza
  Szymańskiego – wyróżnienie w kategorii Młodzieżowy Wolontariusz Roku –
  Martyna Koczur (uczennica V Liceum Ogólnokształcącego, zgłoszona przez Dom
  Pomocy Społecznej)
 • nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego – wyróżnienie
  w kategorii Wolontariusz Roku – Urszula Janowska (zgłoszona przez Miejski
  Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku)
 • nagroda Senatora RP Ryszarda Bobera – wyróżnienie w kategorii Koło
  Wolontariuszy Roku – Koło „Wolontariusze to my” przy Zespole Szkół Rolniczych

 

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości!