O szkoleniu:

  • Kto może wziąć udział?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Grudziądza

  • Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Na szkoleniu dowiecie się skąd można pozyskiwać środki na działania organizacji pozarządowych. Przeanalizujecie poszczególne elementy pisania wniosków (opis przedsięwzięcia, planowanie działań, wskaźników, rezultatów, harmonogramu, budżetu). Poznacie najczęściej popełniane błędy w ich tworzeniu oraz nauczycie się co robić, by ich uniknąć. Dowiecie się także jak tworzyć oferty współpracy kierowane do firm oraz jak nawiązywać i utrzymywać relacje z biznesem.

  • W jakiej formie zostanie przeprowadzone szkolenie?

Szkolenie zostanie przeprowadzone formie wykładowo-warsztatowej, realizowanej poprzez:

wykład i prezentację multimedialną

prezentację studiów przypadków

ćwiczenia w grupach i mini warsztaty

 

  • Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Dostępne źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Jak się przygotować do tworzenia wniosków? Jak tworzyć wnioski dotacyjne?

Budżet, działania promocyjne oraz potencjał organizacji

ak zwiększyć szansę powodzenia w procesie pozyskiwania grantów? Złote zasady przygotowania wniosków grantowych

Techniki fundraisingowe

Jak się przygotować do pozyskiwania środków

Zaproszenie firm do współpracy

Tutaj znajduje się szczegółowy program szkolenia 

  • Kiedy?

19 grudnia 2023 r. w godz. 9:00 – 15:45

20 grudnia 2023 r. w godz. 9:00 – 15:30

 

  • Gdzie?

W Spichlerzu 57, sala Inspiracja, II piętro (budynek jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami)

  • Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie poprowadzą Joanna Gogolińska i Natasza Nikiel z Fundacji Promo & Fund.

  • Jaki jest przebieg szkolenia?

Dzień I 19.12.2023 r.

godz.: 09:00 – 11:00 blok szkoleniowy

godz.: 11:00 – 11:15 przerwa kawowa

godz.: 11:15 – 13:00 blok szkoleniowy

godz.: 13:00 – 13:15 przerwa kawowa

godz.: 13:15 – 15:00 blok szkoleniowy

godz.: 15:00 – 15:30 przerwa obiadowa

godz.: 15:30 – 15:45 podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień II 20.12.2023 r.

godz.: 09:00 – 11:00 blok szkoleniowy

godz.: 11:00 – 11:15 przerwa kawowa

godz.: 11:15 – 13:00 blok szkoleniowy

godz.: 13:00 – 13:15 przerwa kawowa

godz.: 13:15 – 14:45 blok szkoleniowy

godz.: 14:45 – 15:00 podsumowanie szkolenia (w tym ankieta)

godz.: 15:00 – 15:30 obiad

 

  • W jaki sposób i do kiedy mogę się zapisać na szkolenie?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać skan do 1 grudnia 2023 r. na adres e-mail: ngo@um.grudziadz.pl.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego w przypadku zgłoszenia na szkolenie kilku osób z danej organizacji i jednocześnie dużego zainteresowania szkoleniem, zastrzegamy sobie prawo ograniczenia liczby uczestników szkolenia reprezentujących dany podmiot.

Wybór uczestnika zostanie ustalony z osobą upoważnioną do reprezentowania tej organizacji. W zapisach na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jest to szkolenie dwudniowe. Uczestnicy zapisując się na nie, zobowiązują się do udziału zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu szkolenia!

  • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia:

wersję elektroniczną prezentacji

materiał video dot. najważniejszych punktów szkolenia

materiały warsztatowe

serwis kawowy i lunch

 

ZAPRASZAMY!

Wydział Komunikacji Społecznej