person sitting near
        table
        working on
        laptop

Wszystkie organizacjie NGO

Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Profil dzialalności
KRS
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Sobieskiego 12
uks-tandem@wp.pl chylinskiwaldemar@interia.pl
Profil dzialalności
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
Ewidencja uczniowskich klub sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 5
Nazwa Organizacji
Uczniowski Klub Sportowy „UKS Arm Fanatic Sport” w Grudziądzu
Adres i kontakt
ul. Ikara 20/43
armfanaticsport@poczta.fm
Profil dzialalności
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 19
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Piłsudskiego 111
stowarzyszenie.wspolnie.grudz@ gmail.com
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • działalność charytatywna, • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
KRS
KRS 669038
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Armii Krajowej 19
Profil dzialalności
• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 228279
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Hallera 32
artur.dorau@zhp.net.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
KRS 268190
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Koło nr 1 ul. Małomłyńska 1
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
KRS
KRS 106108
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Koło nr 5 ul. Korczaka 16
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
KRS
KRS 106108
Nazwa Organizacji
Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło w Grudziądzu
Adres i kontakt
al. 23 Stycznia 30
danuta3105@wp.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
KRS
KRS 53657
Nazwa Organizacji
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 13
Adres i kontakt
ul. Parkowa 42
bogdan.szumiel@gmail.com
Profil dzialalności
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, • działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
KRS
KRS 141267